Showing all 5 results

Draw String Bag

VSB1902 BLACK
VSB1905 RED
VSB1907 ORANGE
VSB1908 ROYAL BLUE
VSB1913 LIME GREEN
VSB1924 GREY
VSB1926 MAGENTA
Material Nylon 420D
Dimension 34cm(L) x 42cm(H)

Shoe Bag B

VSB1605 RED/BLACK
VSB1608 ROYAL BLUE/BLACK
VSB1613 LIME GREEN/BLACK
VSB1614 PINK/BLACK
VSB1630 PURPLE/BLACK
Material Nylon 600D
Dimension 35.5cm(L) x 15cm(W) x 17.5cm(H)

Shoe Bag C

VSB1705 RED/BLACK
VSB1707 ORANGE/BLACK
VSB1708 ROYAL BLUE/BLACK
VSB1713 LIME GREEN/BLACK
Material Nylon 420D +Nylon Jacquard + Netting
Dimension 17.5cm(L) x 16cm(W) x 34.5cm(H)

Shoe Bag D

VSB1800 WHITE/BLACK
VSB1805 RED/BLACK
VSB1808 ROYAL BLUE/BLACK
VSB1814 PINK/BLACK
VSB1824 GREY/BLACK
Material Nylon 600D
Dimension 35.5cm(L) x 15cm(W) x 17.5cm(H)